Home Page V1

چی فاز
۱

چی فاز-کنفرانس خبری پزشکی

متاسفانه عدم استفاده پزشکان از دستگاه کارت خوان مشکلات عدیده ای را برای مراجعان به همراه داشته است، کارشناسان مالیاتی دلیل آن را فرار مالیاتی پزشکان می دانند و رقم بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان برآورد فرار مالیاتی پزشکان در سال ۹۷ است. چی فاز در جدیدترین کنفرانس خبری طنز خود به این موضوع پرداخته […]

هفته فیلم اروپایی

.هفته فیلم اروپایی در تماشاخانه پارس واقع در هتل پارس با گزارش معصومه حسن پور در #رکاشو #ایران #کرمان #هتل_پارس#فیلم #اروپا #تماشاخانه #رکانت #رسانه_کرمان_آینده #film#kerman   (بازدید ۱۸ بار, بازدیدهای امروز ۱ )

ویدیو های برتر

چی فاز
۱

چی فاز-کنفرانس خبری پزشکی

متاسفانه عدم استفاده پزشکان از دستگاه کارت خوان مشکلات عدیده ای را برای مراجعان به همراه داشته است، کارشناسان مالیاتی دلیل آن را فرار مالیاتی پزشکان می دانند و رقم بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان برآورد فرار مالیاتی پزشکان در سال ۹۷ است. چی فاز در جدیدترین کنفرانس خبری طنز خود به این موضوع پرداخته […]

هفته فیلم اروپایی

.هفته فیلم اروپایی در تماشاخانه پارس واقع در هتل پارس با گزارش معصومه حسن پور در #رکاشو #ایران #کرمان #هتل_پارس#فیلم #اروپا #تماشاخانه #رکانت #رسانه_کرمان_آینده #film#kerman   (بازدید ۱۸ بار, بازدیدهای امروز ۱ )
(بازدید ۹۳۴۵ بار, بازدیدهای امروز ۱ )