کوهستانیان کوهستانیان

چی فاز-کنفرانس خبری پزشکی

متاسفانه عدم استفاده پزشکان از دستگاه کارت خوان مشکلات عدیده ای را برای مراجعان به همراه داشته است، کارشناسان مالیاتی دلیل آن را فرار مالیاتی پزشکان می دانند و رقم بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان برآورد فرار مالیاتی پزشکان در سال ۹۷ است. چی فاز در جدیدترین کنفرانس خبری طنز خود به این موضوع پرداخته […]

بازارمسگرهای کرمان

بازار مسگرهای کرمان در قسمتی از بازار کرمان قراردارد که در آن ظروف و تابلوهای مسی زیبایی طراحی و ساخته میشود و قدمت آن بسیار زیاد میباشد و به ششصد سال پیش برمیگردد.به این بازار، بازار گنجعلی خان نیز گفته میشود.و ظروف مسی آن به اکثر نقاط ایران و حتی خارج صادر میشود.با رکایاد به […]

تِلِنگ ، نگاهی طنز به اتفاقات روزمره

صف ! تِلِنگ ، نگاهی طنز به اتفاقات روزمره #شکر#گوشت#لاستیک#خنده#تلنگ #تلنگر #رکاتلنگ#رکا #رکانت #رسانه_کرمان_آینده #رکاطنز#کرمان#صف#طنز

دو مسیر گردشگری پیشنهادی برای تابستان کرمان

#رکانت #ویدیوتکست #هنزا #بافت #بردسیر #بیدخون #گردشگری #کرمان #رابر#رسانه_کرمان_آینده #رکاتودی